Uluslararasılaşma Destek Programının amacı; ülkenin uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin uluslararası pazara açılmaları ve ihracat kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.

ULUSLARARASILAŞMA (YURTDIŞI PAZAR)
DESTEK ÜST LİMİTLERİ

300.000 TL

Personel Gideri

90.000 TL

Her yıla ait AsgariÜcret Tespit Komisyonunca belirlenen, işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücreti üzerinden hesaplanan Asgari Geçim İndirimi (bekâr ve çocuksuz) dâhil aylık net asgari ücret tutarının 30’a bölünmesi ile elde edilen tutarın öğrenim durumu katsayısı ile çarpımı sonucunda günlük destek üst limiti belirlenir.
– 2 (iki) yıllık meslek yüksekokulu ve ön lisans mezunları için: 1,25
– Lisans mezunlarına 1,50
– Yüksek lisans mezunlarına 1,75
– Doktora mezunlarına 2 katsayısı ile çarpılarak destek limiti belirlenir.

Yazılım ve donanım giderleri desteği:

100.000 TL

-Yazılım giderleri kapsamında yazılımın lisans bedeli, proje süresi ile sınırlı olmak üzere zaman sınırlı lisans kullanım bedeli ve bulut tabanlı yazılım lisans kullanım bedeli, yazılıma ait eğitim ve danışmanlık giderleri için destek verilir.
Desteğin limiti 50.000 TL’dir.

-Donanım giderleri kapsamında sunucu (server), masaüstü bilgisayar ve diz üstü bilgisayar gibi yazılımın kullanılması için ihtiyaç duyulan diğer donanım giderlerini kapsamaktadır.
Desteğin limiti 50.000 TL

Tanıtım giderleri desteği:

100.000 TL

Proje kapsamında, uluslararası pazarlara yönelik tanıtım giderleri için destek sağlanmaktadır. Bu kapsamda destek alınabilecek tanıtım faaliyetlerinden;
a) Dijital reklam/tanıtım (sosyal medya reklamları, arama motoru optimizasyonu) giderlerine,
b) Yurt dışında basılan dergilerde yayınlanan reklam giderlerine,
c) İşletmeyi ve ürünlerini tanıtıcı ve sadece yabancı dilde hazırlanmış katalog giderlerine,
ç) Ticaret Bakanlığı tarafından onay verilen e-ticaret siteleriüyelik giderlerine,
d) Havayolu dergilerinde yayımlanan reklam giderlerine destek verilir.
Her bir gidere ait destek üst limiti : 20.000 TL’dir.

Yurtdışı fuar ve Seyahat giderleri desteği:

150.000 TL

Yurt dışı fuar; Ticaret Bakanlığı’nın internet sayfasında yayınlanan fuarlar listesinde yer alan yurt dışı fuarlara katılım giderleri; işletmelerin yer kirası, stant kurulumu, nakliye, depolama giderlerine ilişkin harcamaları ile fuarda görev alacak işletme temsilcilerinin fuarın başlangıç tarihinden en fazla 3 gün önce ve fuar bitimi tarihinden en fazla 3 gün sonra olmak üzere gerçekleşen konaklama ve ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım giderlerini kapsar.
– Yurt dışı seyahat:İşletme temsilcilerinin proje kapsamında tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine yönelik gerçekleştirecekleri yurt dışı iş seyahatineilişkin en fazla 2 işletme temsilcisinin konaklama ve ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım giderlerini kapsar.
– Destekten kapsamında fuara veya seyahate gidecek olan kişiler; işletme sahibi, ortağı veya projede görevli çalışanı olması gerekir.

Test Analiz ve Belgelendirme giderleri desteği:

100.000 TL

– Test, analiz giderleri desteği; işletmelerin, yurt içi ve yurt dışı laboratuvarlarda akredite olunan test, analiz konularında alacakları hizmet giderlerine 80.000 TL’ye kadar
– Belgelendirme giderleri desteği kapsamında işletmelerin başvuru, dosya inceleme, danışmanlık, eğitim, tetkik, denetim ve belge alımı giderlerine 20.000.-TL’ye kadar destek verilir.

Hizmet Alım giderleri desteği:

100.000 TL

-Eğitim ve danışmanlık giderleri: işletmelerin proje kapsamında ihracata yönelik alacakları eğitim ve danışmanlık (pazar araştırma danışmanlığı dâhil) giderleri kapsar. Eğitim hizmeti alınabilecek kuruluşlar: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracatçı birlikleri, üniversitelerin işletmelere yönelik eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri, mevzuatlarının dış ticaret kapsamında eğitim vermeye izin vermesi şartıyla kamu kurum/kuruluşları ve bunların eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında kurum açma iznine sahip ve alanında program onayı olan kurum/kuruluşlardan alınacak eğitim yerleridir..
Eğitim ve Danışmanlık giderlerinin toplam üst limiti 20.000 TL’dir.
-Tasarım giderleri; işletmelerin ihracata konu ürün/ambalaj tasarım giderlerini kapsar.
Tasarım Giderleri Desteğinin üst limiti : 20.000 TL ‘dir.
-Yurt dışı marka tescil giderleri; işletmelerin TÜRKPATENT (Türk Patent ve Marka Kurumu) muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan alacakları Marka Tescil Belgeleri için başvuru yapılan kurum/kuruluşlara yaptığı ödemelere ilişkin giderleri kapsar.
Yurt dışı marka tescil giderleri desteğinin üst limiti: 20.000 TL’dir.
-Nakliye giderleri; işletmelerini hracata konu ürün numunesini havayolu/karayolu/demiryolu/denizyolu ile yurt dışındaki alıcıya göndermelerine ilişkin ulaşım sürecindeki tüm nakliye ve sigorta giderlerini kapsar.
Nakliye giderleri desteği üst limiti: 20.000 TL’dir.
-Diğer hizmet alımları giderleri; proje ile ilişkilendirilebilecek diğer hizmet alım giderlerini kapsar. Desteğin üst limiti: 20.000 TL’dir.

DESTEK UNSURLARI

Destek Üst Limiti        : 300.000 TL

Destek Oranı                : %70 Hibe + %30 Geri Ödemeli (0 faizli)

Program süresi            : En az 8 ay – En çok 24 ay

 

 

BAŞVURU KOŞULLARI:

– Projeye başvuracak işletmenin son mali yılda bilanço esasına göre defter tutmuş olması ve son mali yıl verilerinin onaylı olması gerekir.
– İşletmenin başvuru tarihi itibarı ile Yurt İçi Marka Tescil Belgesi’ne sahip olması gerekir.
– İşletmenin proje bütçesi, son mali yıl net satış hasılatını aşamaz.
– İşletmenin son mali yılda ihracat yapmış olması gerekir. Ancak imalat sektöründe veya Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda yer alan sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerde bu şart aranmaz.
– İşletme bu destekten en fazla 1 kez yararlanabilir.