ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 1 Haziran 2020 tarihinde 9. Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır.

II – 9. Çağrı kapsamında sadece “Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar” ve “Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” tedbiri kapsamındaki başvurular kabul edilecektir.

IPARD – II  DESTEK BÜTÇESİ

104.000.000 Auro

Yatırım kapsamında destek tutarının belirlenmesine esas olacak uygun harcamalar; makine-ekipman alımı, yapım işleri, hizmet alımı ve görünürlük harcamalarıdır. Motorlu araçlar uygun harcama kapsamında desteklenmemektedir.

Destek Almak Amacıyla Başvuruların Yapılacağı ve Yatırımın Uygulanacağı İller

 • Afyonkarahisar
 • Ağrı
 • Aksaray
 • Amasya
 • Ankara
 • Ardahan
 • Aydın
 • Balıkesir
 • Burdur
 • Bursa
 • Çanakkale
 • Çankırı
 • Çorum
 • Denizli
 • Diyarbakır
 • Elazığ
 • Erzincan
 • Erzurum
 • Giresun
 • Hatay
 • Isparta
 • Kahramanmaraş
 • Karaman
 • Kars
 • Kastamonu
 • Konya
 • Kütahya
 • Malatya
 • Manisa
 • Mardin
 • Mersin
 • Muş
 • Nevşehir
 • Ordu
 • Samsun
 • Sivas
 • Şanlıurfa
 • Tokat
 • Trabzon
 • Uşak
 • Van
 • Yozgat

Desteklenecek Sektörler

Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar (101)

101-1 Süt Üreten Tarımsal İşletmeler
101-2 Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler
101-3 Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmeler
101-4 Yumurta Üreten Tarımsal İşletmeler

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme (302)

302-1 Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi, Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Paketlenmesi süs bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkiler, mantar ve misel, fide ve fidan, çiçek soğanını içermektedir.
302-2 ve Arı Ürünlerinin Üretilmesi, İşlenmesi ve Paketlenmesini içermektedir.
302-3 ve Katma Değerli Ürünler; zanaatkarlık faaliyetleri ile gıda-gıda olmayan ürünlerin işlenmesi ve pazarlanmasını içermektedir.
302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyonel Faaliyetler; konaklama, yeme-içme tesisleri ve rekreasyon faaliyetlerini içermektedir.
302-5 Su Ürünleri Yetiştiriciliği; iç sularda üretimi ve ürün satışı yapan restoranları içermektedir.
302-6 Makine Parkları; yerel tarım sektörünün ortak ihtiyaçlarına hizmet edecek yatırımları içermektedir.
302-7 Yenilenebilir Enerji Tesisleri; elektrik ve ısı üretimi için yapılacak yatırımları içermektedir. Uygun yararlanıcılar diğer çiftlik faaliyetleri çeşitlendirme aktivitelerinden ve bu tedbir kapsamındaki iş geliştirme faaliyetlerinden bağımsız olarak, elektriği, elektrik dağıtım şirketlerine satarak kar elde etmek amacı ile yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapabilirler.

Destek oranı

 • Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar (101)
  • %50 – %70

 

 • Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme(302)
  • %65 (Ağrı, Ardahan, Balıkesir, Çankırı, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Hatay, Isparta, Karaman, Kars, Mersin, Muş, Tokat ve Yozgat)
  • %55-%65 (Afyonkarahisar, Amasya, Aksaray, Ankara, Aydın, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Elazığ, Giresun, Kahramanmaraş, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Nevşehir, Ordu, Samsun, Şanlıurfa, Sivas, Trabzon, Uşak, Van)

Yatırım Süresi

12 (oniki) ay

Başvuru Tarihleri

Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar (101)

01.06.2020  –  30.06.2020

 

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme(302)

01.06.2020  –  23.06.2020

Son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Ayrıntılı bilgi için bize ulaşabilirsiniz:   (541) 769 79 69