KOSGEB Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı

Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin ülkemizde gerçekleştirilen teknolojik ürünlerin uluslararası pazarlarda yer alması amacıyla, ihracatın arttırmak, yerli teknoloji yoğun başlangıç işletmelerinin gelişmiş girişimcilik ekosistemleri içerisinde yer alması amacıyla, uluslararası kuluçka merkezi kurulmasını ve işletmelerin hızlandırma programlarına katılmasını  desteklemeyi amaçlayan programdır.

ULUSLARARASI HIZLANDIRICI DESTEK  PROGRAMI ÜST LİMİTLERİ

60.000 $

Programın Amacı

Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı kapsamında, uluslararası kuluçka merkezinin işletilmesi için yurtdışında kurulacak işletici kuruluş tarafından yapılan kuruluş ve donanım ile operasyonel giderlere istinaden yurtiçinde kurulacak olan işletici kuruluşlara destek verilecektir.

Söz konusu program iki alt programdan oluşmaktadır.

 1. Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programından üniversiteler ile üniversitelerin bu amaçla kurulmuş iştirakleri ve teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri tek başına ya da konsorsiyum olarak başvuru yapmaları halinde faydalanacaktır.
 2. Uluslararası Hızlandırıcı Programından ise Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler faydalanacaktır.

Desteklenecek Proje Giderleri

A) Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı

1. KURULUŞ VE DONANIM DESTEĞİ

 • İşletme Kuruluş Giderleri,
 • Bina Tadilatı,
 • Altyapı,
 • Ofis Donanımı
 • Yazılım GiderleriYeminli
 • Mali Müşavirlik
 • Ulaşım Giderleri gibi konularda alacağı hizmetler ve düzenleyeceği organizasyonlar için destek verilir

Destek Üst Limiti: 100.000 $
Destek Oranı: % 80

2. OPERASYONEL GİDERLER DESTEĞİ

 • Kuluçka Merkezi Kirası,
 • İşletim Giderleri,
 • Tanıtım Faaliyetleri,
 • Eğitim, Danışmanlık, Mentörlük, İş Yönetimi, Hukuk, Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları hizmetleri gibi konularda alacağı hizmetler ve düzenleyeceği organizasyonlar

Destek Üst Limiti: 3.750.000 $
Destek Oranı: 1’inci ve 2’nci yıl için % 80;  3 ile 5’inci yıllar için % 60

B) Uluslararası Hızlandırıcı Programı
1. Hızlandırıcı Ofis Kirası Giderleri,
2. Eğitim Giderleri,
3. Danışmanlık Giderleri,
4. Mentörlük Giderleri,
5. İş Yönetimi Giderleri,
6. Hukuk Giderleri,
7. Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları Giderleri,
8. Ulaşım Giderleri,
9. Konaklama Giderleri,
10. Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Giderleri,
11. Organizasyonla İlgili Genel Giderler

Program süresi: 3 yıl
Destek Üst Limiti: Katılım sağlanan bir hızlandırıcı programı için 15.000 $ destek verilmekte olup, destek üst limiti 60.000 $’dır.
Destek oranı: % 80

Program Süresi

Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programının program süresinin 5 yıldır.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin faydalanacağı Uluslararası Hızlandırıcı Programın süresi ise 3 yıldır.