IPARD – II

5. Çağrı Başvuruları Başladı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu IPARD II Programı Beşinci Başvuru Çağrı İlanına açıldı.

Bu Başvuru Çağrı İlanı kapsamında “Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar” ve “Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar” tedbirleri kapsamındaki başvurular kabul edilecektir.