GİRİŞİMCİLİK PROGRAMI (ESKİ SİSTEM = Son başvuru tarihi: 31.12.2018)

KOSGEB destek programı yenilendi. Yeni sistem destek programının geçerlilik tarihi : 01.01.2019 tarihinde başlıyor.

Günümüzün en gözde mesleklerinden biri haline gelen girişimcilik, herkesin aklına aynı soruyu getiriyor: Kısa sürede nasıl girişimci olunur? Nerden destek alabilirim? İş fikrimi nasıl hayata geçirebilirim?

İşte tam da bu noktada KOSGEB’in girişimcilik destekleri girişiminizi hayata geçirmenize katkı sağlıyor.

Girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaşması ile ekonomik ve istihdam sorunlarını çözmek, ülke kalkınmasına katkı sağlamaktır.

Yeni Girişimci Desteğine; bu Program kapsamında Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamlayan girişimcilerin kurdukları işletmeler ile İŞGEM’de yer alan İşletmeler (sahip veya ortaklarının Uygulamalı Girişimcilik Eğitimine katılım şartı aranmaksızın) başvurabilir.

Destek Unsuru Geri Ödeme Üst Limiti
(TL)
Destek Oranı
(1. ve 2. Bölge)
Destek Oranı
(3.,4.,5. ve 6. Bölge)
İşletme Kuruluş Desteği (İşletme Kuruluş Giderleri) Geri Ödemesiz 2.000 % 60
Kadın, Gazi, Birinci derecede şehit yakını veya Engelli Girişimciye
% 80 uygulanır.
% 70
Kadın, Gazi, Birinci derecede şehit yakını veya Engelli Girişimciye
% 90 uygulanır.
Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteği Geri Ödemesiz 18.000 % 60
Kadın, Gazi, Birinci derecede şehit yakını veya Engelli Girişimciye
% 80 uygulanır.
% 70
Kadın, Gazi, Birinci derecede şehit yakını veya Engelli Girişimciye
% 90 uygulanır.
İşletme Giderleri Desteği Geri Ödemesiz 30.000 % 60
Kadın, Gazi, Birinci derecede şehit yakını veya Engelli Girişimciye
% 80 uygulanır.
% 70
Kadın, Gazi, Birinci derecede şehit yakını veya Engelli Girişimciye
% 90 uygulanır.
Sabit Yatırım Desteği Geri Ödemeli 100.000 % 60
Kadın, Gazi, Birinci derecede şehit yakını veya Engelli Girişimciye
% 80 uygulanır.
% 70
Kadın, Gazi, Birinci derecede şehit yakını veya Engelli Girişimciye
% 90 uygulanır.
  • Girişimci adayının Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini başarıyla tamamlaması,
  • İşletmenin kurulması,
  • KOSGEB Veritabanına kayıt yapılması,
  • KOBİ Bilgi Dokumanı, KOBİ Beyannamesi ve eklerinin KOSGEB’e sunulması,
  • KOBİ Beyannamesinin onaylanmasından sonra Yeni Girişimci Desteği Başvurusunun ve İş Planının hazırlanması ve sisteme yüklenmesi.
  • Başvurunun ön değerlendirmesinin yapılması ve uygun olması halinde Kurula sevk edilmesi,
  • Kurul Toplantısının gerçekleştirilmesi,
  • Başvurunun kabulü halinde işletmenin Yeni Girişimci Desteği Taahhütnamesinin teslimiyle destek sürecinin başlatılması,
  • Kurulun uygun bulduğu ve hizmet/ürün alımı tamamlanan giderlere ilişkin olarak Ödeme Talep Formu hazırlanması ve ekleriyle KOSGEB’te sisteme yüklenmesi,
  • Ürün tespit işlemlerinin KOBİ Uzmanları tarafından yapılmasına müteakip bütçe durumuna göre destek ödemesinin yapılması.
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimine katılmak Yeni Girişimci Desteği alınabilmesi için önşartlardan biridir.
Bu kapsamda Uygulama Girişimcilik Eğitimlerine ait eğitim verecek kurum listesini ve eğitim tarihleri ile saatlerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Ayrıca Uygulama Girişimcilik Eğitim Başvuruları edevlet şifrenizle birlikte KOSGEB veri tabanında aktif olan eğitimlere internet üzerinden gerçekleşmektedir.

Türkiye Geneli Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerinin Listesi için Tıklayınız.