İŞLETME GELİŞTİRME PROGRAMI

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin artırılması, markalaşması, uluslararası iş geliştirmesi, ekonomideki paylarının arttırılması, eğitimler ile kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yürütülen destek programıdır.

İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK ÜST LİMİTLERİ

9 Farklı konuda toplam

290.000 TL

Program Süresi

2 yıldır

Eğer bu program sayesinde KOBİ’nin net satış hasılatında %10 oranında artış olursa aynı KOBİ bir defa daha bu programa başvuru yapabiliyor.

Destek Limitleri

Yurt İçi Desteği 50.000
Yurt Dışı İş Gezisi Desteği 20.000*
Nitelikli Eleman İstihdam Desteği 50.000**
Eğitim Desteği 20.000
Enerji Verimliliği Desteği 35.000
Tasarım Desteği 25.000
Sınai Mülkiyet Hakları Desteği 30.000***
Belgelendirme Desteği 30.000***
Test ve Analiz Desteği 30.000

(*) KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında her yıl belirlenen finalistler, KOSGEB tarafından düzenlenen yurt dışı iş gezisi programından bir defaya mahsus olmak üzere üst limitler dikkate alınmaksızın %100 (yüz) oranında desteklenir.

(**) Nitelikli Eleman İstihdam Desteği kapsamında istihdam edilecek elemanın; yeni mezun, kadın, engelli, birinci derece şehit yakını veya gazi olması halinde destek oranına %20 (yirmi) ilave edilir.

(***) TSE ve TÜRKPATENT’ten alınacak belgeler, %100 (yüz) oranında desteklenir.

Destek Oranı

%60

Destek oranları bölge farkı olmaksızın %60’ta sabitlenmiş olup destekten yararlanma süresi ise 2 yıl olarak belirlendi. İşletme Geliştirme Destek Programı’na başvurmak isteyen KOBİ’lerin, gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması, KOSGEB veritabanına kayıtlı olması ve KOBİ bilgi beyannamesinin güncel olması gerekiyor.

Uygulama Aşamaları

  • İşletme, her bir destek için uygulama esaslarında belirtilen esaslar dahilinde KOSGEB’e başvuru yapar.
  • KOSGEB Birimi tarafından gerekli değerlendirme yapılır ve sonuç işletmeye bildirilir.
  • İşletme, uygun bulunan başvuruya ilişkin mal ve hizmet alımını gerçekleştirerek ödemeye esas belgeleri KOSGEB Birimine sunar. Destek ödemesi ile ilgili istisnai bir uygulama olacaksa bu durum programın uygulama esaslarında ayrıca belirtilir.
  • KOSGEB Birimi, söz konusu belgeleri inceleyerek işletmenin banka hesabına destek ödemesini yapar.