ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 16 Şubat 2019 tarihinde II Programı Beşinci Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır.

IPARD II – 5. Çağrı kapsamında sadece

 • Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar tedbiri ile 
 • Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar tedbiri

kapsamında başvurular kabul edilecektir.

IPARD – II  DESTEK BÜTÇESİ

Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar (101)

 

170.000.000 Auro

Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar (103)

80.000.000 Auro

Başvuran projenin destek tutarı, başvuru formunda talep edilen bütçeye dayanarak TKDK tarafından yapılacak değerlendirme sonucu uygun görülen destek tutarı olarak sözleşmede belirtilir. Sözleşmede yer alan destek tutarı tavan niteliğinde olup; fiili gerçekleşmeler ve tahakkuklar sonrasında nihai destek tutarı ortaya çıkacaktır. Bu nedenle nihai ödeme miktarı, başvuru sahibi tarafından sunulan gerekli dokümanların değerlendirilmesi ve TKDK’ya sunulan ödeme talep paketinde yer alan harcamaların yerinde kontrolleri neticesinde belirlenecektir. Nihai destek tutarı, sözleşmede belirtilen tutardan fazla olamaz.

Destek Almak Amacıyla Başvuruların Yapılacağı ve Yatırımın Uygulanacağı İller

 • Afyonkarahisar
 • Ağrı
 • Aksaray
 • Amasya
 • Ankara
 • Ardahan
 • Aydın
 • Balıkesir
 • Burdur
 • Bursa
 • Çanakkale
 • Çankırı
 • Çorum
 • Denizli
 • Diyarbakır
 • Elazığ
 • Erzincan
 • Erzurum
 • Giresun
 • Hatay
 • Isparta
 • Kahramanmaraş
 • Karaman
 • Kars
 • Kastamonu
 • Konya
 • Kütahya
 • Malatya
 • Manisa
 • Mardin
 • Mersin
 • Muş
 • Nevşehir
 • Ordu
 • Samsun
 • Sivas
 • Şanlıurfa
 • Tokat
 • Trabzon
 • Uşak
 • Van
 • Yozgat

Desteklenecek Sektörler

Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar (101)

101-1 Süt Üreten Tarımsal İşletmeler
101-2 Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler
101-3 Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmeler
101-4 Yumurta Üreten Tarımsal İşletmeler

Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar (103)

103-1 Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
103-2 Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
103-3 Kanatlı Eti ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
103-4 Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
103-5 Meyve ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

Destek oranı

 • Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar %40-70
 • Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar için %40-50

Yatırım Süresi

18 (onsekiz) ay

Başvuru Tarihleri

 • Tarımsal İşletmelerinFiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar

Başvurular 08.04.2019tarihi saat 09:00’dan itibarenyatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlanacaktır.Online Proje Başvuru Sistemi 14.05.2019tarihi saat 21:00’da kapatılacaktır.Başvuruların son teslim tarihi 17.05.2019, saat 18:00’dir.

 • Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar

Başvurular 08.04.2019tarihi saat 09:00’dan itibarenyatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlanacaktır.OnlineProjeBaşvuruSistemi 21.05.2019tarihi saat 21:00’da kapatılacaktır.Başvuruların son teslim tarihi 24.05.2019, saat 18:00’dir.

Son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.